مرخص لنا من طرف

Registrar Agreed From ANRT for .MA

مجانا مع كل النطاقات
  • لوحة إدارة النطاق
  • إعادة توجيه النطاق *
  • إعداة توجيه البريد *
  • إدارة Dns *
تحتاج مساعدة؟
  • +212 539 71 42 32
  • info @ naja7host .com

أسعار النطاقات


تقدم النجاح هوست للاستضافة و تطوير المواقع ، باقة متنوعة من امتداد النطاقات ، تفي لكل الأغراض و لكل التخصصات في مجال الأعمال و الشبكات و الجمعيات و المعلوميات و الترفيه و كذا الخدمات المدنية و الاجتماعية و الحكومية .

الامتدادات المتوفرة
الامتداد إخفاء المعلومات التسجيل التجديد النقل استعادة التملك
.us 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.diamonds 500.00Dh 500.00Dh 500.00Dh 1,500.00Dh
.tienda 500.00Dh 500.00Dh 500.00Dh 1,500.00Dh
.info 180.00Dh 180.00Dh 180.00Dh 1,700.00Dh
.computer 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.futbol 200.00Dh 200.00Dh 200.00Dh 1,200.00Dh
.co.uk 120.00Dh 120.00Dh مجانا N/A
.equipment 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.gov.ma 200.00Dh 200.00Dh 200.00Dh N/A
.link 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,000.00Dh
.at 300.00Dh 300.00Dh 300.00Dh N/A
.it 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 500.00Dh
.tel 200.00Dh 200.00Dh 200.00Dh 1,700.00Dh
.bike 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.moda 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,050.00Dh
.net 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,700.00Dh
.software 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,200.00Dh
.download 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.me.uk 120.00Dh 120.00Dh مجانا N/A
.supply 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.press.ma 120.00Dh 120.00Dh مجانا مجانا
.website 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,000.00Dh
.trade 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.be 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,000.00Dh
.name 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.cn 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,200.00Dh
.kaufen 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.shoes 500.00Dh 500.00Dh 500.00Dh 2,000.00Dh
.com 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.technology 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.org.uk 120.00Dh 120.00Dh مجانا N/A
.supplies 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.org.ma 120.00Dh 120.00Dh مجانا مجانا
.host 1,000.00Dh 1,000.00Dh 1,000.00Dh 2,500.00Dh
.auction 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,200.00Dh
.fr 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,500.00Dh
.biz 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.cloud 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,200.00Dh
.clothing 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.boutique 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.tech 600.00Dh 600.00Dh 600.00Dh 1,500.00Dh
.uk 120.00Dh 120.00Dh مجانا N/A
.watch 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.co.ma 120.00Dh 120.00Dh مجانا مجانا
.hosting 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.bargains 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,200.00Dh
.one 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,500.00Dh
.me 300.00Dh 300.00Dh 300.00Dh 1,700.00Dh
.online 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,700.00Dh
.shopping 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,200.00Dh
.eu 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.fm 1,000.00Dh 1,000.00Dh 1,000.00Dh 1,500.00Dh
.shop 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 2,500.00Dh
.de 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,700.00Dh
.gifts 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 150.00Dh
.ma 120.00Dh 120.00Dh مجانا مجانا
.network 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.bid 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,500.00Dh
.news 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.in 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 100.00Dh
.site 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,500.00Dh
.marketing 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,500.00Dh
.co 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,700.00Dh
.cc 300.00Dh 300.00Dh 300.00Dh 1,000.00Dh
.press 800.00Dh 800.00Dh 800.00Dh 1,700.00Dh
.es 150.00Dh 150.00Dh 150.00Dh 1,700.00Dh
.gift 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,000.00Dh
.market 400.00Dh 400.00Dh 400.00Dh 1,300.00Dh
.org 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,700.00Dh
.systems 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.football 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 1,500.00Dh
.ws 250.00Dh 250.00Dh 250.00Dh 200.00Dh
.cheap 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,500.00Dh
.tv 350.00Dh 350.00Dh 350.00Dh 1,700.00Dh
.click 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,000.00Dh
.pw 120.00Dh 120.00Dh 120.00Dh 1,500.00Dh
.social 450.00Dh 450.00Dh 450.00Dh 1,700.00Dh

تفعيل النطاقات من 5 دقائق حتى 1 ساعة من وقت تأكيد الدفع .

  • Les domaines .MA sont régis par l'ANRT et soumis à la charte de nommage et La procédure alternative de résolution des litiges.
  • L'ANRT stipule également que l'enregistrement d'un nom de domaine ayant trait à «un terme réservé», est soumis à des conditions particulières liées à l'identité et au droit du demandeur et lui communiquer tout élément démontrant son droit sur le nom de domaine demandé, et ce dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.L’ANRT étudie les éléments communiqués par votre Prestataire et décide de son activation ou de sa suppression.L’ANRT communique sa décision au prestataire dans un délai de cinq jours, sauf dans le cas où l’ANRT ait besoin d’un avis externe. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
  • L'ANRT a publié une liste de domaines reservés. Cette liste est consultable en cliquant sur ce lien.
  • Les procédures de gestion de NDD ".ma" (Enregistrement, renouvellement, résiliation, modification, transfert de NDD et changement de prestataire) sont décrites sur www.registre.ma ainsi que le whois est consultable sur ce même site.